Make your own free website on Tripod.com

 

PHOTOGALLERY

 


Gotsi Tibet-Chan – náš krásavec klubovej výstavy z roku 2001


Jokhang, Jirna, Jasinta a Monika:-))


The breeder with puppies from “C” litter:
Campo, Camey, Consul, Cecil, Cipion


She is a model - Macko alias F´Tara

maličká Aimee Moden vo svojom novom domove, volali sme ju “Plzeňáčka”, lebo už od narodenia bola zadaná ľuďom bývajúcim v Plzni
little Aimee Moden in her new home in Pilsen


Milanko a Dran – hendsome boys?

dvaja kamaráti na spoločnej stoličke – ICH Dranang Moden s kamarátkiným synom Milankom
good friends sitting on one chair–
ICH Dranang Moden with Milan - a son of my friend


learning for shows – little Koko on the table

na fotke náš malý líblinček Darinka- Mandarinka alias Dara-Aroon Moden – dnes už naša babička
That is our beloved girl Darinka- Mandarinka
alias Dara-Aroon Moden – now she is already a grand-mother:-)

“H” vrh
“H” litter

malá Jirna s “K” vrhom – adekvátni partneri na spoločné hry /Khaloa, Khangri a Kaira/
little Jirna with “K” litter – the best partner for playing games
/Khaloa, Khangri a Kaira/

“Chrobáčik”/moja neter Petra/ s “D” vrhom
“Beatle”/my niece/ with “D” litter

mama Daruška s “J” vrhom – Jasinta, Jirna a Jokhang
Mother Daruska with “J” litter – Jasinta, Jirna a Jokhang


potencial top handler: Petra with Camey Moden

Daruška s dcérou Harinikou
Daruska with her daughter Harinika


“G” litter – the light onw is Gampo

Dara s dcérkou Harinikou- Daruška sa očividne nerada fotí
Dara with her daughter Harinika-
Daruaka doesn't like photographing:-)

naša krásavica a fotohviezda Koko /Khaloa Tibet-Chan/
our beautiful star and photomodel Koko /Khaloa Tibet-Chan/


Puppy? Kitten? Teddy Bear?
– No! It's me, Harinika.

“K” vrh chov. stanice Tibet-Chan – psík Khangri a sučka Kaira
“K” litter of kennel Tibet-Chan – male Khangri and female Kaira

malá Koko
little Koko


littermates Koko and Khangri

leto 2002 – náš Dodo /Dranang/ s kamarátkinou dcérou Jankou
summer 2002 – our Dodo /Dranang/
with Janka, daughter of my good friend


today he is CH SR, Club champión –
Gotsi Tibet-Chan, but on the picture he is just promissing boy


two actresses – Petra and young Koko

Daruška s “J” vrhom – prvé kroky
Daruska with “J” litter – first steps

“J” vrh chov. stanice Tibet-Chan
“J” litter of the kennel Tibet-Chan

leto 2002 na našom dvore – malá Janka s Dranom, Mackom /F´Tarou/ a v predu biela Kokina hlava
summer 2002 in our backyard–
little Janka with Dran, Macko /F´Tara/
and in the front is white head of our Koko


Club Show in Bratislava- November 2001- it is me breeder and handler with Gotsi Tibet-Chan - it was great success - 3rd place on BIS


“I” litter – Idara, Inchara, Itaka


“Ch” litter – Charisma, Chasinta

kamarátkina dcéra Janka s TT na dvore
Janka - my friend's daughter in our backyard

ICH. Dranang Moden v zeleni
ICH. Dranang Moden in the garden

naše začiatky a moji prví TT – Dranang, Fei-Ling, Dara, Essie a Gona
our begginings -  my first TTs – Dranang, Fei-Ling, Dara, Essie and Gona